Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon říj 03, 2022 11:22 am


Mikrozdroj bez přetoků a bez dotace

Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...

Mikrozdroj bez přetoků a bez dotace

Příspěvekod JakubV » ned led 09, 2022 5:28 pm

Ahoj,

rád bych si ujasnil, jak je to s legálními náležitostmi připojení ongrid mikrozdroje zjednodušeným způsobem bez přetoků,
pokud se k tomu neváže žádná dotace. Opravdu to nejde dělat stylem "samodomo" + revize?

Na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-vyrobce se dočtu:

1. Realizace mikrozdroje
Vámi zvolená dodavatelská firma zajistí realizaci mikrozdroje v souladu s ustanovením § 16 vyhl. č. 16/2016 Sb. pro zjednodušené připojení včetně požadované dokumentace.

2. Podání žádosti o uzavření smlouvy
Podejte si žádost o uzavření nebo změnu smlouvy o připojení mikrozdroje včetně všech povinných příloh:
    revizní zpráva odběrného místa s předmětem revize instalace mikrozdroje a naměřenou hodnotou impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě
    projektová dokumentace skutečného provedení mikrozdroje obsahující typy, parametry a nastavení hodnot ochran a jednopólové schéma zapojení mikrozdroje do odběrného místa včetně zapojení akumulace, je-li instalována


Vzor jednopólového schématu tam dokonce je a s pomocí dokumentace měniče by technickou zprávu měl být schopen sepsat i laik, víceméně stačí zkopírovat data ze štítků a dokumentace panelů a měniče.
A když se podívám do vyhl. 16/2016, § 16 a příloha 10, tak tam nikde nevidím, že by projekt musela dělat nějaká firma.

Podmínky zjednodušeného připojení mikrozdroje k distribuční soustavě
(1) Zjednodušeným připojením lze připojit mikrozdroj na hladině nízkého napětí.
(2) Podmínkami připojení mikrozdroje žadatele k distribuční soustavě jsou
a) naměřená hodnota impedance v místě připojení k distribuční soustavě, která není větší než hodnota limitní impedance podle odstavce 3,
b) technické řešení mikrozdroje, které zamezuje dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy, které slouží pro reakci omezujícího zařízení, ale které nezvýší hodnotu napětí v místě připojení,
c) podání žádosti o uzavření smlouvy o připojení nebo o změnu stávající smlouvy o připojení podle přílohy č. 10 k této vyhlášce a
d) uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem o připojení mikrozdroje a provozovatelem distribuční soustavy nebo změna stávající smlouvy o připojení1), přičemž rezervovaný výkon je roven nule.
(3) V případě, že součet instalovaných výkonů mikrozdrojů připojených v jednom odběrném místě přesáhne hodnotu 800 W, zajistí žadatel změření impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě osobou s odbornou způsobilostí6). Technické podmínky měření impedance se považují za splněné, postupuje-li se ve shodě s harmonizovanou technickou normou upravující měření impedance. Hodnota limitní impedance je pro zdroje do 16 A na fázi 0,47 Ω a pro zdroje do 10 A na fázi 0,75 Ω. V případě, že je naměřená hodnota impedance vyšší nebo rovna hodnotě limitní impedance, může žadatel připojit mikrozdroj v odběrném místě pouze za podmínek podle § 3 odst. 1.
(4) Žádost o uzavření smlouvy o připojení nebo o změnu stávající smlouvy o připojení podává žadatel provozovateli distribuční soustavy, se kterým má uzavřenu smlouvu o připojení. Náležitosti žádosti o uzavření smlouvy o připojení ve zjednodušeném režimu jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce. Součástí žádosti je souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním mikrozdroje na jeho nemovitosti.
(5) Provozovatel distribuční soustavy posoudí úplnost údajů uvedených v žádosti podle odstavce 4 nejpozději do 15 dnů od podání žádosti. Nejsou-li údaje úplné nebo v souladu s požadavky odstavce 2 písm. a) až c), vyzve provozovatel distribuční soustavy žadatele nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení žádosti k doplnění poskytnutých údajů v potřebném rozsahu a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Současně žadatele upozorní, že v případě nedoplnění údajů v požadovaném rozsahu ve stanovené lhůtě nebude žádost posuzována. V opačném případě zašle žadateli návrh smlouvy o připojení nejpozději do 20 dnů od obdržení úplné žádosti o uzavření smlouvy o připojení.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 16/2016 Sb.
NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O UZAVŘENÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ NEBO O ZMĚNU STÁVAJÍCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ V SOUVISLOSTI S PŘIPOJENÍM MIKROZDROJE K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Část A
Údaje o žadateli
1. Identifikace zákazníka (obchodní firma, DIČ nebo jméno a příjmení a datum narození, bydliště).
2. EAN odběrného místa.

Část B
Údaje o mikrozdroji
1. Požadovaný termín připojení.
2. Údaje o mikrozdroji:
2.1. hodnota instalovaného výkonu mikrozdroje,
2.2. existence zařízení pro akumulaci elektrické energie (baterie) a jeho kapacita v Ah.

Část C
Povinné přílohy žádosti
1. Jednoduchá dokumentace skutečného provedení mikrozdroje obsahující:
1.1. Technická zpráva:
1.1.1. Popis zařízení - druh mikrozdroje.
1.1.2. Pro FVE typ počet a jednotkový výkon fotovoltaických panelů v kW.
1.1.3. Typ, počet a štítkové parametry generátoru (u FVE střídačů), činný výkon, zdánlivý výkon, účiník, počet fází, výrobce.
1.1.4. Možnost ostrovního provozu.
1.1.5. Typy, parametry a hodnoty nastavení ochran výrobny.
1.1.6. Zapojení do akumulace (baterie), pokud je instalována.
1.2. Výkresová dokumentace:
1.2.1 Jednopólové schéma zapojení mikrozdroje včetně zapojení do odběrného místa s vyznačením rozpadového bodu.
1.3. Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení obsahující náležitosti dle ČSN včetně:
1.3.1 Naměřené hodnoty impedance poruchové smyčky v místě připojení (hlavní domovní kabelové nebo pojistkové skříni).
Žadatel prohlašuje a svým podpisem nebo faksimilií podpisu stvrzuje správnost a pravdivost všech uvedených údajů.


Nestačí zaplatit revizáka, který udělá revizi a změří impedanci? Má s tím někdo nějaké zkušenosti?

Zdraví,

Jakub
Geomagnetická observatoř GAN, Maledivy. od r. 2010, upgrade 02/2022: 1x200 Wp Luxor Solar; Victron MMPT 100/20; 2x65Ah 12V Panasonic Pb,. Nepřetržitá spotřeba cca 20 W při 12 V. http://koblizek.ethz.ch/show/
Etapová FVE na novostavbě domku ve stádiu projektu.
Uživatelský avatar
JakubV
 
Příspěvky: 21
Registrován: pon říj 12, 2020 3:17 pm

Re: Mikrozdroj bez přetoků a bez dotace

Příspěvekod Matess » ned led 09, 2022 6:32 pm

věc se má asi takto... je na to potřeba revize a revize znamená kontrola proti projektu a projekt by měl být podepsaný od projektanta.

Pokud si výkres uděláte sám a seženete revizáka, který vám na základě toho udělá revizní zprávu... proč ne.
?
Matess
 
Příspěvky: 1376
Registrován: pon zář 09, 2013 4:16 pm
Bydliště: Šumperk

Re: Mikrozdroj bez přetoků a bez dotace

Příspěvekod ikovlabs » ned led 09, 2022 6:44 pm

A v cem je benefit..? Pokud vznikne pretok ( a na ongridu vznikne -tedy pokud neni dimenzovan pouze na trvaly odber- je to jen vec elektromeru..) dostanete pokutu.
?
ikovlabs
 
Příspěvky: 566
Registrován: úte črc 22, 2014 5:14 pm

Re: Mikrozdroj bez přetoků a bez dotace

Příspěvekod JakubV » ned led 09, 2022 7:02 pm

Tak třeba v tom, že ongrid měniče jsou běžně IP64 s pasivním chlazením a mohou být venku, zatímco Axpert s bateriemi zabere dost místa uvnitř baráku (mám jen malou technickou niku) a ještě bude bzučet větrák. Plus samozřejmě cena baterie. Navíc primární využití bude ohřev TUV plus chlazení/topení klimatizací a provoz na home-office, dům bude obývaný trvale i přes den. Samozřejmě výhody (polo-)ostrovního měniče s bateriemi jsou mi známy, zatím nejsem definitivně rozhodnut.

Zvažuji ongrid samozřejmě s limiterem, např. Solax X1 mini/air + elektroměr na RS485. Cca 2kWp.
A ten poplatek za přetoky není tak strašný. Pokud limiter dokáže zareagovat tak, aby 15-min průměrný přetok
nepřekročil 115 W, nebudou žádné pokuty.

https://www.eru.cz/documents/10540/7274234/ERV11_2021.pdf/e8deae2e-0c90-4576-98a8-9e90b88ee85b

(4.34.4) na hladině NN při instalovaném výkonu mikrozdrojů v odběrném místě do 10 kW
včetně při zjednodušeném připojení. Překročení rezervovaného výkonu se účtuje od hodnoty
naměřeného výkonu vyšší než 115 W. V případě překročení vyšším než 115 W je níže
uvedená jednotková cena vztažená k celkové hodnotě překročení.

Hodnota překročení rezervovaného výkonu [Kč/kW/měsíc]
do 2,5 % včetně z instalovaného výkonu výroben v odběrném místě 42
od 2,5 % do 5 % včetně z instalovaného výkonu výroben v odběrném místě 84
od 5 % do 10 % včetně z instalovaného výkonu výroben v odběrném místě 168
od 10 % z instalovaného výkonu výroben v odběrném místě 1683

Vyhodnocení překročení rezervovaného výkonu podle bodu (4.34.4) provádí
provozovatel distribuční soustavy jednou za fakturační období. Cena za překročení
rezervovaného výkonu je vztažena na maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického
výkonu dodaného do distribuční soustavy v každém kalendářním měsíci v rámci fakturačního
období. Překročení rezervovaného výkonu podle bodu(4.34.4) se vyhodnocuje s přesností
na W.


Ale raději bych se v tomto vlákně držel původně položené otázky: Je nutná na stavbu firma, nebo mi stačí sehnat revizáka s razitkem?

Jakub
Geomagnetická observatoř GAN, Maledivy. od r. 2010, upgrade 02/2022: 1x200 Wp Luxor Solar; Victron MMPT 100/20; 2x65Ah 12V Panasonic Pb,. Nepřetržitá spotřeba cca 20 W při 12 V. http://koblizek.ethz.ch/show/
Etapová FVE na novostavbě domku ve stádiu projektu.
Uživatelský avatar
JakubV
 
Příspěvky: 21
Registrován: pon říj 12, 2020 3:17 pm

Re: Mikrozdroj bez přetoků a bez dotace

Příspěvekod sindyk » ned led 09, 2022 7:14 pm

No otázka je, jestli ten revizní technik vystaví (pokud vůbec může) zprávu o revizi výrobku, který nemá prohlášení o shodě, které právě musí dodat výrobce FVE, tedy osoba s profesní způsobilostí.
Tedy bych řekl, že bude potřeba firma.
3040 Wp (8s Elerix 380 Wp) | Axpert MAX 3600 | 7,2 kWh olovo-uhlík (3p2s JPC12-100)
Uživatelský avatar
sindyk
 
Příspěvky: 292
Registrován: pát kvě 21, 2021 11:53 am
Bydliště: Semily

Re: Mikrozdroj bez přetoků a bez dotace

Příspěvekod ikovlabs » ned led 09, 2022 7:18 pm

To je mi znamo ale upozozornuji ze ne kazdy menic zprovoznis.CEZ pozaduje dynamicke nastaveni ochran coz neumi kazdy levny stroj.Holt se to prodrazi....
?
ikovlabs
 
Příspěvky: 566
Registrován: úte črc 22, 2014 5:14 pm

Re: Mikrozdroj bez přetoků a bez dotace

Příspěvekod JakubV » ned led 09, 2022 7:18 pm

sindyk píše:No otázka je, jestli ten revizní technik vystaví (pokud vůbec může) zprávu o revizi výrobku, který nemá prohlášení o shodě, které právě musí dodat výrobce FVE, tedy osoba s profesní způsobilostí.
Tedy bych řekl, že bude potřeba firma.


Aha! Ani když budou mít prohlášení o shodě všechny jednotlivé komponenty (koupené v českých/EU obchodech)?
Ale díky za relevantní připomínku.

Jakub
Geomagnetická observatoř GAN, Maledivy. od r. 2010, upgrade 02/2022: 1x200 Wp Luxor Solar; Victron MMPT 100/20; 2x65Ah 12V Panasonic Pb,. Nepřetržitá spotřeba cca 20 W při 12 V. http://koblizek.ethz.ch/show/
Etapová FVE na novostavbě domku ve stádiu projektu.
Uživatelský avatar
JakubV
 
Příspěvky: 21
Registrován: pon říj 12, 2020 3:17 pm

Re: Mikrozdroj bez přetoků a bez dotace

Příspěvekod JakubV » ned led 09, 2022 7:20 pm

ikovlabs píše:To je mi znamo ale upozozornuji ze ne kazdy menic zprovoznis.CEZ pozaduje dynamicke nastaveni ochran coz neumi kazdy levny stroj.Holt se to prodrazi....


No tak zrovna ten Solax X1 by to měl umět, dovozce to aspoň tvrdí. Nemluvím tady o GridFree od I4Wifi, nebo nějakém noname z Aliexpressu.

Jakub
Geomagnetická observatoř GAN, Maledivy. od r. 2010, upgrade 02/2022: 1x200 Wp Luxor Solar; Victron MMPT 100/20; 2x65Ah 12V Panasonic Pb,. Nepřetržitá spotřeba cca 20 W při 12 V. http://koblizek.ethz.ch/show/
Etapová FVE na novostavbě domku ve stádiu projektu.
Uživatelský avatar
JakubV
 
Příspěvky: 21
Registrován: pon říj 12, 2020 3:17 pm

Re: Mikrozdroj bez přetoků a bez dotace

Příspěvekod kamils » ned led 09, 2022 10:33 pm

Tady je certifikace, že měnič splňuje podmínky PPDS: https://www.solaxpower.com/wp-content/u ... S-2018.pdf
Hodnoty parametrů lze ověřit (zobrazit) v menu měniče.
?
kamils
 
Příspěvky: 31
Registrován: čtv črc 15, 2021 4:10 pm

Re: Mikrozdroj bez přetoků a bez dotace

Příspěvekod Pawel » ned led 09, 2022 11:17 pm

Když vám naměří přetok tak podle mě vám nepomůže ani papír od papeže.
?
Pawel
 
Příspěvky: 475
Registrován: stř říj 02, 2013 7:57 am

Re: Mikrozdroj bez přetoků a bez dotace

Příspěvekod ikovlabs » ned led 09, 2022 11:38 pm

kamils píše:Tady je certifikace, že měnič splňuje podmínky PPDS: https://www.solaxpower.com/wp-content/u ... S-2018.pdf
Hodnoty parametrů lze ověřit (zobrazit) v menu měniče.

No to sice hezke ale oni pozaduji NASTAVITELNE ochrany .V tom je to kouzlo ....sice nevedi proc ale holt je to tam...
?
ikovlabs
 
Příspěvky: 566
Registrován: úte črc 22, 2014 5:14 pm

Re: Mikrozdroj bez přetoků a bez dotace

Příspěvekod JakubV » pon led 10, 2022 7:10 am

ikovlabs píše:
kamils píše:Tady je certifikace, že měnič splňuje podmínky PPDS: https://www.solaxpower.com/wp-content/u ... S-2018.pdf
Hodnoty parametrů lze ověřit (zobrazit) v menu měniče.

No to sice hezke ale oni pozaduji NASTAVITELNE ochrany .V tom je to kouzlo ....sice nevedi proc ale holt je to tam...


Ale tohle přece u mikrozdroje do 16A/fázi není pravda, viz 8.1. PPDS:
https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/file/edee/distribuce/ppds/ppds-2021_priloha-4.pdf
Tam je pevně daná tabulka.

Pawel píše:Když vám naměří přetok tak podle mě vám nepomůže ani papír od papeže.


Já chápu zdejší určitou nechuť k přifázování elektrárny do sítě, ale uvítal bych argumenty pravdivé a přesné.
Bavíme se o legálním připojení mikrozdroje s limiterem bez přetoků a bez dotací, který splní PPDS. Já jsem si zdejší fórum prošel myslím dost důkladně, takže o riziku přetoků vím a proto v žádném případě nechci riskovat ilegální připojení bez souhlasu DS. Držme se prosím pořád otázky, jestli má někdo legálně připojenou elektrárnu do sítě, kterou si postavil sám, bez dotací a dodavatelské firmy, s razítkem od revizáka.

Tohle (bez prodeje a bez dotací) je snad pořád v mezích podmínek fóra, jak je nastavil jeho zakladatel.

Děkuji kamils za odkaz, přesně tohle jsem myslel.

Jakub
Geomagnetická observatoř GAN, Maledivy. od r. 2010, upgrade 02/2022: 1x200 Wp Luxor Solar; Victron MMPT 100/20; 2x65Ah 12V Panasonic Pb,. Nepřetržitá spotřeba cca 20 W při 12 V. http://koblizek.ethz.ch/show/
Etapová FVE na novostavbě domku ve stádiu projektu.
Uživatelský avatar
JakubV
 
Příspěvky: 21
Registrován: pon říj 12, 2020 3:17 pm

Re: Mikrozdroj bez přetoků a bez dotace

Příspěvekod tomas » pon led 10, 2022 7:37 am

kamils píše:Tady je certifikace, že měnič splňuje podmínky PPDS: https://www.solaxpower.com/wp-content/u ... S-2018.pdf
Hodnoty parametrů lze ověřit (zobrazit) v menu měniče.

Minulý týden mi napsal technik z ČEZ Distribuce že ten overvoltage 2. level musí mít čas 1s. Sice ty časy jsou v PPDS definovány jako maximální a tedy čas 0,2s vyhovuje, ale hádejte se s těmi blbci když tomu nerozumí a navíc instalovaný výkon zaměňují za rezervovaný příkon. Takže to je potom těžká domluva.
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 2432
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Mikrozdroj bez přetoků a bez dotace

Příspěvekod tomas » pon led 10, 2022 7:41 am

ikovlabs píše:
kamils píše:Tady je certifikace, že měnič splňuje podmínky PPDS: https://www.solaxpower.com/wp-content/u ... S-2018.pdf
Hodnoty parametrů lze ověřit (zobrazit) v menu měniče.

No to sice hezke ale oni pozaduji NASTAVITELNE ochrany .V tom je to kouzlo ....sice nevedi proc ale holt je to tam...

U Solaxu není problém, lze vše nastavit, heslo je dohledatelné na internetu.
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 2432
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Mikrozdroj bez přetoků a bez dotace

Příspěvekod tomas » pon led 10, 2022 7:56 am

K původnímu dotazu.
Doporučuji jít standardním připojením, to takzvané "zjednodušené" připojení není nijak jednodušší, to je vhodné jen pro staré měniče a Victron které neumí požadované funkce pro podporu sítě.
Je nesmysl se bezdůvodně obírat o možnost dodávky do sítě i s ohledem na budoucnost (brzy by mělo být možné si energii vyrábět na jiném místě než je spotřeba, nebo pro někoho jiného viz komunitní energetika, atd...) nebo že někteří obchodníci odečítají od spotřeby dodávku a plést si na sebe tento bič a bát se pokuty.
Energii nemusíte prodávat když nechcete a o dotaci také žádat nemusíte, už to naštěstí není povinné jak to bylo v minulosti.
Namontovat si to můžete také sám, ale musíte si obstarat revizi.
Povinnost montáže od někoho s profesní kvalifikací platí pouze pro dotované zdroje.
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 2432
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Mikrozdroj bez přetoků a bez dotace

Příspěvekod JakubV » pon led 10, 2022 8:23 am

@tomas:
Díky za kvalifikovanou a jasnou odpověď.
Jakub
Geomagnetická observatoř GAN, Maledivy. od r. 2010, upgrade 02/2022: 1x200 Wp Luxor Solar; Victron MMPT 100/20; 2x65Ah 12V Panasonic Pb,. Nepřetržitá spotřeba cca 20 W při 12 V. http://koblizek.ethz.ch/show/
Etapová FVE na novostavbě domku ve stádiu projektu.
Uživatelský avatar
JakubV
 
Příspěvky: 21
Registrován: pon říj 12, 2020 3:17 pm

Re: Mikrozdroj bez přetoků a bez dotace

Příspěvekod rob.brno » stř led 12, 2022 3:54 pm

Mikrozdroj bez přetoků má své opodstatnění snad jen v případě, kdy distributor v místě FVE není schopen přidělit rezervovaný výkon nebo tuším má soustava LPS větší zemní odpor.
?
rob.brno
 
Příspěvky: 953
Registrován: sob čer 09, 2012 8:14 am

Re: Mikrozdroj bez přetoků a bez dotace

Příspěvekod SeaOtter » stř kvě 11, 2022 5:57 am

JakubV píše:@tomas:
Díky za kvalifikovanou a jasnou odpověď.
Jakub

Jak jste to prosím vyřešil? Řeším stejný problém a uvažuji o stejném střídači.
?
SeaOtter
 
Příspěvky: 9
Registrován: stř lis 25, 2020 1:36 pm

Re: Mikrozdroj bez přetoků a bez dotace

Příspěvekod glottis » stř kvě 11, 2022 7:40 am

tomas píše:K původnímu dotazu.
Doporučuji jít standardním připojením, to takzvané "zjednodušené" připojení není nijak jednodušší, to je vhodné jen pro staré měniče a Victron které neumí požadované funkce pro podporu sítě.
Je nesmysl se bezdůvodně obírat o možnost dodávky do sítě i s ohledem na budoucnost (brzy by mělo být možné si energii vyrábět na jiném místě než je spotřeba, nebo pro někoho jiného viz komunitní energetika, atd...) nebo že někteří obchodníci odečítají od spotřeby dodávku a plést si na sebe tento bič a bát se pokuty.
Energii nemusíte prodávat když nechcete a o dotaci také žádat nemusíte, už to naštěstí není povinné jak to bylo v minulosti.
Namontovat si to můžete také sám, ale musíte si obstarat revizi.
Povinnost montáže od někoho s profesní kvalifikací platí pouze pro dotované zdroje.


Jen bych to jeste mozna upresnil. Zjednodusene rizeni je trosku jednodusi. Nepotrebuju revizi na celej projekt ani neni potreba projekt tak podrobny. Staci revize o zmereni impedance zkratove smycky v miste pripojeni objektu a nastaveni sitovych ochran coz dokaze napsat asi kdokoliv co mzue delat normalni revize. Neni potreba dokladat zadne dokumenty k menicum, co splnuji a nesplnuji, coz u normalniho pripojeni pozadavky jsou. U normalniho pripojeni je potreba myslim v projektu i ne-jednopolove schema. Coz neni problem ale "normalnimu" cloveku se to stizi. Uz to nenni takova brnkacka to namalovat treba v powerpointu :)

Ja kvuli tomu, ze mam modrasky, jsem sel zjednodusenym rizenim. Mozna by slo uhrat normalni pripojeni a casem to zkusim (ne ze bych chtel pordavat ale spis pro klid duse pri vetsim pretoku ale zatim si to hlidam jeste jinak) ale kvuli rychlosti jsem zkusil tohle. Byla potreba externi ochrana a misto rozpadu. Schema, projekt, revize co jsem psal a zadost. Nic vic snad uz ne.

Pretok by je mel zajimat snad od 115W a vic (15 minut prumer) a pak pocitaj kwh. Coz je podle mych zkusenosti v pohode. Na 3 fazich mam pretok 0,1kwh denne rozprostrenych do celeho dne. Jednou jsem pri experimentech navalil do site trosku vic jak tech 115w prumer tak sem zvedavej co se stane :)

V obou pripadech pak vymeni elektromer a je na to byt pripraveny. Mit tam treba HDO rele, jinak technik pri pripojeni zase odjede :)

Ja osobne zpatky ani nic posilat nehcci. V me ekonomicke sestave by slo spatne ridit kolik budu posilat a mimo to by menice zacali porad vetrat :) takze hluk a zkracovani zivotnosti. na tohle by museli byt bud pasivni menice nebo to mit nekde mimo dum. Nekde tu bylo vlakno hlucnosti menicu a nenabyl jsem dojmu, ze by jine znacky s aktivnim chlazenim na tom byli lip.
?
glottis
 
Příspěvky: 385
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am

Re: Mikrozdroj bez přetoků a bez dotace

Příspěvekod JakubV » stř kvě 11, 2022 8:31 am

SeaOtter píše:Jak jste to prosím vyřešil? Řeším stejný problém a uvažuji o stejném střídači.


Zatím jsem objednal BEL a půjdu cestou ostrovního ohřevu TUV. Ještě to nemám zprovozněné, protože dům se teprve staví, ale háky už jsou na střeše a BEL ve výrobě. Poreferuji někdy na podzim.

Později zvážím, jestli za BEL pověsím nějaký VN Axpert s menší baterií pro letní režim, nebo ongrid s registrací, nebo to nechám tak.

Zdraví,

Jakub
Geomagnetická observatoř GAN, Maledivy. od r. 2010, upgrade 02/2022: 1x200 Wp Luxor Solar; Victron MMPT 100/20; 2x65Ah 12V Panasonic Pb,. Nepřetržitá spotřeba cca 20 W při 12 V. http://koblizek.ethz.ch/show/
Etapová FVE na novostavbě domku ve stádiu projektu.
Uživatelský avatar
JakubV
 
Příspěvky: 21
Registrován: pon říj 12, 2020 3:17 pm


Zpět na Legislativa a právo

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: bol-St a 1 návštěvník

Reputation System ©'