Nová koncepcia podpory fotovoltiky na Slovensku

Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava
Re: Nová koncepcia podpory fotovoltiky na Slovensku

Příspěvek od ixo »

Predpokladám, že by pribudol minimálne ďalší poplatok pre SEPS, keďže oni by mali náklady s balancovaním nami dodaného výkonu, taktiež jednorazový poplatok elektrárarňam za nový elektromer, k tomu si viem predstaviť, že si niekto vymyslí potrebu projektu na úpravu el. prípojky a ak súčasná prípojka nevyhovuje (vedenie vzduchom), tak ďalšie náklady na zriadenie pripojenia zemou... Tak či tak, čo je horšie, už je o tejto téme dlhšie ticho, ani nič nové sa mi nedarí vygoogliť... :(
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: http://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15& ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: http://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: http://tinyurl.com/mx6gvsj
Uživatelský avatar
Johnny.sk
Příspěvky: 118
Registrován: sob úno 02, 2013 2:42 pm
Re: Nová koncepcia podpory fotovoltiky na Slovensku

Příspěvek od Johnny.sk »

Zdravim, pokusal som sa zistit u distributora ako to realne je, budem to musiet ale skusit osobne pretoze po emailovej komunikacii mam len pocit ze ide o birokraciju a co najviac odberatela od niecoho takeho odradit, alebo sa tvaria ze chcem ine ako sa pytam a to momenntalne nie je mozne.. atd atd.. skratka ked maju prijst o peniaze tak sa im to nezda.
Nenapadlo ich ale ze je este moznost prejst na ostrovny system a prijst o vsetky zisky zo zakaznika?

Jedna z emailovych komunikacii:
Otazka:

On Mon Feb 11 15:08:59 CET 2013, :
Dobry den,
uvazujem o zakupeni a nainstalovani fotovoltaickej elektrarni s grid mikromenicom.
Pozeral som ze SSE akceptuje zakon 309/2004 o podpore energie z obnovitelnych zdrojov bez uplatnovania naroku na preplatenie pripadneho vacsieho dodaneho mnozstva energie do DS.
Nikde som v sak na web stranke nenasiel akym posobom sa potom robi meranie dodanej a spotrebovanej energie, co vsetko system vyzaduje a mesacny poplatok v pripade takehoto systemu.
Bol by mozne pouzit aj tento dodavany system? http://www.i4wifi.cz/gridfree-panel-240 ... d3364.html

Aby bolo mozne spracovat otazku pisem aktualne odberne miesto:
..........
Za informacie vopred dakujem.
s pozdravom ...

Odpoved:

Vážený zákazník,
dovoľte, aby sme odpovedali na Váš email zo dňa 11.2.2013.
1. Žiadateľ o pripojenie zdroja do distribučnej sústavy podáva do Stredoslovenskej energetiky - Distribúcie, a.s. (SSE-D, a.s.) žiadosť vo forme vyplneného štandardného formulára- Žiadosť o pripojenie zariadenia výrobcu elektriny do distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (v prílohe emailu zasielame).
K žiadosti sa prikladajú prílohy uvedené na druhej strane žiadosti:
? katastrálna snímka (nemusí byť overená),
? situácia širších vzťahov.
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS) v štandardnej lehote 30 kalendárnych dní vydá stanovisko ? územno-technickú informáciu (UTI), v ktorej stanoví najmä napäťovú hladinu, prípojný bod a ďalšie podmienky k pripojeniu zdroja. PDS môže požadovať od žiadateľa predloženie štúdie pripojiteľnosti (ŠP) obzvlášť v prípadoch nepredikovateľných zdrojov a v prípadoch zdrojov s vyšším výkonom (100 kW a viac).
Za nepredikovateľné zdroje sú považované veterné a fotovoltaické elektrárne.
Ostatné typy zdrojov sú hodnotené ako predikovateľné (BPS, MVE, KGJ, a pod.).
UTI má dobu platnosti 1 kalendárny rok, nenahrádza súhlas s pripojením, rezerváciu kapacity ani stanovisko pre účely vydania územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia.
2. Rezervácia kapacity:
a) V prípade potreby predloženia štúdie pripojiteľnosti vybraný spracovateľ ŠP musí SSE-D, a.s., a.s. o dáta požiadať. SSE-D, a.s. v štandardnej lehote 30 dní vydá spracovateľovi ŠP dáta o distribučnej sústave potrebné k výpočtu pripojiteľnosti. Žiadateľ najneskôr 2 mesiace od vydania dát do ŠP musí štúdiu pripojiteľnosti predložiť do SSE-D, a.s. na vyjadrenie a rezerváciu kapacity (v prípade kladného výsledku ŠP).
Spolu s ŠP je potrebné predložiť súhlas obce a doklad majetko-právneho vzťahu k zámerovému pozemku. Bez týchto dokumentov SSE-D, a.s. rezerváciu kapacitu nevydá.
b) Ak sa v UTI predloženie ŠP nepožaduje, žiadateľ predloží na vyjadrenie rovno PD v stupni pre stavebné povolenie a PD v stupni pre realizáciu (bez potreby vydávania osobitného vyjadrenia k rezervácii).

3. Na základe rezervácie kapacity žiadateľ predloží do SSE-D, a.s. projektovú dokumentáciu so žiadosťou o vyjadrenie.
Základné požiadavky na projekt (predložiť 1x v tlači, 1x digitálne vo formáte PDF):
? špecifikovať výkon, druh a typ generátora, jednopólová schéma silovej časti
? riešenie sieťovej ochrany s funkciami: I>, I>>, Uf>, Uf<, f>, f<, nesymetria, spätná wattová
? sieťová ochrana musí zabezpečiť odpojenie HRM zdroja pri strate napätia v DS (aj pri OZ)
? sieťová ochrana musí mať certifikát o zhode a musí byť schválená v SSE-D
? špecifikácia HRM
? DO HRM, signalizácie binárnych stavov, analógov PQUI (prenos na dispečing SSE-D v 30 min. rezoch, resp. na vyžiadanie dispečera) ? vyžaduje sa zvlášť pri zdrojoch pripájaných do hladiny VN a VVN
? komunikačný protokol IEC 101, resp. IEC 104
? riešenie merania dodávky a odberu elektriny (MTN, MTP, USM, ZS1b), kompenzácie účinníka na 0,95 induktívneho charakteru až 1
? podrobná špecifikácia prípojky zdroja, od 630 kVA musí byť meranie nepriame, zabezpečenie prístupu pracovníkov SSE
? Zapojenie fakturačného meradla: Prívod z distribučnej sústavy musí byť privedený na vstupné svorky elektromera, výstup z elektromera musí byť napojený smerom k zdroju.
Pri meradle musí byť miesto pre zariadenie na diaľkový zber dát ? Skalár.

PDS v štandardnej lehote vydá stanovisko k projektu. V prípade správnej a úplnej dokumentácie bude stanovisko kladné. Kladné stanovisko k projektu v stupni pre stavebné povolenie je považované za záväzný súhlas s pripojením a rezerváciu kapacity.

4. Počas platnosti vyjadrenia k projektu v stupni pre realizáciu stavby musí žiadateľ s PDS uzatvoriť Zmluvu o pripojení (ZoP).
K žiadosti o uzatvorenie ZoP sa prikladá:
- platné vyjadrenie k projektu v stupni pre realizáciu stavby,
- stavebné povolenie alebo iný dokument v zmysle stavebného zákona,
- pre ocenenie (stanovenie) pripojovacieho poplatku 2x pare v SSE-D, a.s. odsúhlasenej PD v stupni pre realizáciu,
- aj je žiadateľ právnická osoba aj overený výpis z obchodného registra.
SSE-D, a.s. so žiadateľom uzatvorí ZoP po splnení hore uvedených podmienok a po predložení právoplatného stavebného povolenia. Bez ZoP pracovníci SSE-D, a.s. neuskutočnia pripojenie k distribučnej sústave.
Nedeliteľnou súčasťou ZoP sú všetky vyjadrenia, ktoré SSE-D, a.s. vydala k zámeru pripojenia zdroja.
V ZoP SSE-D, a.s. definuje výšku pripojovacieho poplatku v zmysle platnej legislatívy.
5. Pred uvedením diela do prevádzky je žiadateľ povinný uzatvoriť Zmluvu o dodávke a distribúcii s vybraným dodávateľom elektriny. Výber dodávateľa elektriny je v kompetencii žiadateľa. Zmluva o dodávke a distribúcii ošetruje odber výrobne pre krytie vlastnej spotreby v čase neprevádzky zdroja.6. Pre realizáciu diela žiadateľ do SSE-D, a.s. predkladá 5x pare v SSE-D, a.s. odsúhlasenej PD v stupni pre realizáciu.

7. Pred uvedením zdroja do prevádzky investor a budúci prevádzkovateľ do SSE-D, a.s. predkladá na schválenie miestny prevádzkový predpis (MPP), ak bolo jeho predloženie zo strany SSE-D, a.s. vyžadované.
Uvedenie diela do prevádzky:
Pred uvedením diela do prevádzky je žiadateľ povinný požiadať SSE-D, a.s., útvar Projektový manažment (PM) o prebratie a odovzdanie stavby (preberacie konanie). Útvar PM následne na základe realizačnej PD a kladného vyjadrenia SSE-D, a.s. k predmetnej PD na preberacie konanie vyšle príslušného projektového manažéra danej oblasti. Na preberacom konaní bude odskúšaná funkcia ochrán siete a funkcia automatiky odpojenia výrobne od siete pri strate napätia siete v súlade s technickými podmienkami pripojenia.
Pri preberacom konaní a spúšťaní elektrárne do prevádzky je potrebné, aby prevádzkovateľ zabezpečil predvedenie funkčnosti ochrán povereným pracovníkom SSE, a.s., ktorí tiež skontrolujú nastavenie ochrán siete, prípadne vykonajú jeho zmeny v závislosti na elektrických parametroch siete v mieste pripojenia generátora. Požadujeme, aby investor alebo dodávateľ odovzdal kópiu protokolov o nastavení ochrán pracovníkom odd. ochrán SSE, a.s.
Dátum preberacieho konania je potrebné do SSE-D, a.s. nahlásiť písomne aspoň 1 mesiac vopred (v otázkach preberacieho konania žiadateľ komunikuje s útvarom Projektový manažment). Kontaktné údaje na príslušného projektového manažéra danej oblasti je možné získať na TZC. K oznámeniu je potrebné priložiť odsúhlasenú realizačnú projektovú dokumentáciu, digitálne zakreslené vybudované zariadenie (prípojku) v DGN formáte ? geozameranie v súradniciach SJTSK, miestne prevádzkové predpisy (MPP) zariadenia, kópiu obojstranne podpísanej Zmluvy o pripojení, preukázateľne zaplatený pripojovací poplatok (v prípade, ak nie je nulový), kópiu platnej Zmluvy o prevádzkovaní elektrického zariadenia kvalifikovanou osobou, alebo kópiu osvedčenia odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude toto elektrické zariadenie prevádzkovať.

9. Zmluva o výkupe elektriny (na základe ktorej bude prebiehať fakturácia vykupovanej elektriny) bude uzatvorená po predložení Zápisu o prebratí a odovzdaní stavby a po predložení právoplatného Kolaudačného rozhodnutia.

Zároveň si Vám dovoľujeme dať do pozornosti informáciu o dočasnom pozastavení prijímania žiadostí pre pripojenie zdrojov:
http://www.sse-d.sk/portal/page/portal/ ... 012013.pdf
Na ďalšie otázky Vám ochotne odpovieme na informačnej linke Stredoslovenskej energetiky - Distribúcie, a.s. 0850 166 007 v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hodiny.

Poruchy v dodávke elektriny hláste na bezplatnej linke 0800 159 000 - nonstop.

S pozdravom

Ing. Darina Slučiaková
Zákaznícke služby ? Distribúcia
Autorizovaná osoba spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
tel.č. 0850 166 007
prevadzkovatel@sse-d.sk
http://www.sse-d.sk
::pv:: FS-272 ~ 4600Wp, ::pv:: Poly 230 ~ 5750Wp, :arrow: MakeSkyBlue 60A, *batt* Li-ion ~ 14S 2000Ah, :home: AC ~ DIY 7,5kVA & RDI 15kW, DC ~ stala 250W spotreba, :comp: Vlastny monitoring ~ Domoticz
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4928
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: Nová koncepcia podpory fotovoltiky na Slovensku

Příspěvek od mypower.cz »

uf :) V case nez clovek precte celou jejich odpoved vcetne vsech podminek k tomu aby se vubec neco mohlo dit a pochopi to s cim na ktery urad jit, tak v tom samem case clovek na papire navrhne 3 ostrovni systemy a stihne jeste v eshopu objednat komponenty. Kdyby me osobne prisel takovy mail s takovou odpovedi a takovou kupou podminek co clovek musi zaridit, tak na to hazu salama :D
Uživatelský avatar
Johnny.sk
Příspěvky: 118
Registrován: sob úno 02, 2013 2:42 pm
Re: Nová koncepcia podpory fotovoltiky na Slovensku

Příspěvek od Johnny.sk »

mypower.cz píše:uf :) V case nez clovek precte celou jejich odpoved vcetne vsech podminek k tomu aby se vubec neco mohlo dit a pochopi to s cim na ktery urad jit, tak v tom samem case clovek na papire navrhne 3 ostrovni systemy a stihne jeste v eshopu objednat komponenty. Kdyby me osobne prisel takovy mail s takovou odpovedi a takovou kupou podminek co clovek musi zaridit, tak na to hazu salama :D
Ocividne presne o to im ide.. ale vzhladom na to ze navratnost investicie do grid systemu je 6rokov a do ostrovneho s bateriami 2x viac + nikdy nekonciaci problem s bateriami + nedostatkom slnka cez zimu, nepohodlnost atd., mi to stoji za to este zistit ci je skutocne tolko veci okolo toho, pretoze verim tomu ze ani prechod na ostrovny system nebude nepodmieneny X povoleniami zo zivotneho prostredia, stavebneho a podobne..
::pv:: FS-272 ~ 4600Wp, ::pv:: Poly 230 ~ 5750Wp, :arrow: MakeSkyBlue 60A, *batt* Li-ion ~ 14S 2000Ah, :home: AC ~ DIY 7,5kVA & RDI 15kW, DC ~ stala 250W spotreba, :comp: Vlastny monitoring ~ Domoticz
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4928
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: Nová koncepcia podpory fotovoltiky na Slovensku

Příspěvek od mypower.cz »

Johnny.sk píše:
mypower.cz píše:uf :) V case nez clovek precte celou jejich odpoved vcetne vsech podminek k tomu aby se vubec neco mohlo dit a pochopi to s cim na ktery urad jit, tak v tom samem case clovek na papire navrhne 3 ostrovni systemy a stihne jeste v eshopu objednat komponenty. Kdyby me osobne prisel takovy mail s takovou odpovedi a takovou kupou podminek co clovek musi zaridit, tak na to hazu salama :D
Ocividne presne o to im ide.. ale vzhladom na to ze navratnost investicie do grid systemu je 6rokov a do ostrovneho s bateriami 2x viac + nikdy nekonciaci problem s bateriami + nedostatkom slnka cez zimu, nepohodlnost atd., mi to stoji za to este zistit ci je skutocne tolko veci okolo toho, pretoze verim tomu ze ani prechod na ostrovny system nebude nepodmieneny X povoleniami zo zivotneho prostredia, stavebneho a podobne..
Ostrovni nemusi byt uplne ostrovni. tzn "nedostatkom slnka cez zimu" se nekona. Naopak kona se obrovska uspora pres leto. Baterie nemusi byt ani tak drahe a velke. Ty tam muzou byt jen kvuli tomu ze regulatory proste bez baterii vetsinou nejedou. Neco jako expanzka u tlakoveho systemu s vodou.
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2770
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno
Re: Nová koncepcia podpory fotovoltiky na Slovensku

Příspěvek od abrams »

Zdravím ,

takovouhle odpověď energetici posílají automaticky všem co se ptají na tuto danou problematiku ... .
Úsměvné je , že připojovaný zdroj musí splňovat přísnější podmínky než-li jsou schopni splnit oni sami , já mám ochrany na +/- 5% , ale Eon si vesele funguje +/- 10% (někdy ani to né) .

Snažení Slovenských posranců bych nenazýval koncepcí podpory fotovoltaiky ale ANTIkoncepcí podpory fotovoltaiky :write: . Jsem zvědavý jak chcou tímto přístupem docílit Evropské kvóty výroby el. z obnovitelných zdrojů ... že by se taky chystali přeškatulkovat jádro ?

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
dedo
Příspěvky: 234
Registrován: čtv zář 22, 2011 10:33 pm
Bydliště: SK
Re: Nová koncepcia podpory fotovoltiky na Slovensku

Příspěvek od dedo »

Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1214
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko
Re: Nová koncepcia podpory fotovoltiky na Slovensku

Příspěvek od Lui »

Vdaka za ten odkaz,i ked volajako sa mi ten obsah nelúbi.... :?


PS:odporúčam prečítat všetkým.
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
luge
podporuje fórum
Příspěvky: 738
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Bydliště: SK
Re: Nová koncepcia podpory fotovoltiky na Slovensku

Příspěvek od luge »

Dobre vidím? Už viem čo s prebytkami v lete idem do toho.
Distribučné spoločnosti majú v cenníku cenu za pripojenie výrobcu elektriny do distribučnej sústavy (do 6kW) sumu vo výške 35,21,- EUR bez DPH. Vy sa však pripájate do Vašej vnútornej sústavy, ktorej prevádzkovateľom ste Vy a je veľký predpoklad, že pri správne nastavenej veľkosti výroby na Vašom objekte, celú výrobu spotrebujete sami, bez dodávky prebytku Vami vyrobenej elektriny do distribučnej siete. Ak vznikne prebytok a Vy ho dodáte zdarma do distribučnej siete, nemali by distribučné spoločnosti pre malé zdroje po vzájomnej dohode poplatok účtovať.
Uživatelský avatar
dedo
Příspěvky: 234
Registrován: čtv zář 22, 2011 10:33 pm
Bydliště: SK
Re: Nová koncepcia podpory fotovoltiky na Slovensku

Příspěvek od dedo »

Pravdu povediac, som zvedavý na realitu :roll:
matej
Příspěvky: 824
Registrován: čtv zář 01, 2011 6:30 pm
Re: Nová koncepcia podpory fotovoltiky na Slovensku

Příspěvek od matej »

ehm .. Pokiaľ tomu správne rozumiem, je to de facto skoro ako NET-METERING !!! :?: :?: :?:
S tým rozdielom že sa nezapočítáva celoročne ale len okamžite všetky fázy.
Platné na SLovensku od r. 2008 :?: :o

Citujem ten odkaz:
Zákon č. 251/2012 § 4 ods. ( 4 )
Podľa tohto zákona, ak sa vzdáte doplatku jedná sa o malý zdroj a vaša výroba nesmie prekročiť 1,5 násobok odobratej elektriny v predchádzajúcom roku.
STN EN 50438:2008
Podľa uvedenej normy sa Slovensko pripojilo k iniciatíve EÚ (Pripoj a oznám) a povolilo prístup mikrogenerátorov cez vnútornú sieť do verejnej siete. (Čes(Z)ká republika to odmietla) . Norma hovorí o tom, že do jednej fázy je možné pripojiť zdroj s menovitým fázovým prúdom do 16A vrátane na fázu, čo je max. cca 3,5 kW (14 ks 250 W fotovoltaických panelov). Keďže systém LOGITEX je pripojený na jednu fázu, nesmie byť hodnota 3,5 kW zdroja prekročená! ( napr. 2 kW do bojlera a 1,5 kW len na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu ) Je však potrebné dodržať bezpečnostné požiadavky distribučných spoločností elektriny, ktoré požadujú, aby meniče vyhovovali limitom prepätia, podpätia , mechanickému odpojeniu meniča pri strate napätia v sieti a pod. Všetky kvalitné a certifikované malé meniče spĺňajú uvedené požiadavky. Je potrebné umožniť servisným pracovníkom distribučnej spoločnosti prístup k meniču, aby overili uvedené parametre. ( pozri čestné prehlásenie na konci tohto materiálu )
Naposledy upravil(a) matej dne stř dub 10, 2013 11:22 pm, celkem upraveno 1 x.
Pravda a Láska zvítězí!.
Uživatelský avatar
dedo
Příspěvky: 234
Registrován: čtv zář 22, 2011 10:33 pm
Bydliště: SK
Re: Nová koncepcia podpory fotovoltiky na Slovensku

Příspěvek od dedo »

Áno - zaujímavé je, že to nik "mainstreamový" nepublikoval.
matej
Příspěvky: 824
Registrován: čtv zář 01, 2011 6:30 pm
Re: Nová koncepcia podpory fotovoltiky na Slovensku

Příspěvek od matej »

Presne na to narážam ..
Fakt si to všetci prečítajte až do konca, na konci je vysvetlené prečo je to výhodné pre distrib. spoločnosti aj štát!
Pravda a Láska zvítězí!.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2025
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V
Re: Nová koncepcia podpory fotovoltiky na Slovensku

Příspěvek od gupa »

matej píše:Presne na to narážam ..
Fakt si to všetci prečítajte až do konca, na konci je vysvetlené prečo je to výhodné pre distrib. spoločnosti aj štát!
No zapomíná se na poplatky s připojením. Tz. kulatá placená razítka okolo oprávněné instalace a pravidelného servisu, nájem pro měřák pro směr ven, pokuta pokud se překročí 1,5 násobek a hlavně další poplatky nyní neexistující, plus daně, které se přeci tak jednoduše stanovují a vybírají, pokud je registr vlastníků provozující takové zařízení, kteří se upíšou.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1214
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko
Re: Nová koncepcia podpory fotovoltiky na Slovensku

Příspěvek od Lui »

Gupa-trafil si klinec po hlave,presne si popísal v čom spočíva moja obava.... :|
V praxi to bude znamenat,že čo si si vyrobil,si mohol kúpit priamo z DS,na základe všetkych tých poplatkov a dalšie čo vzniknu ešte okolo toho.... :?

Ved si nevyrábame 1000 Kwh denne....myslím to oproti tým poplatkom čo okolo toho vzniknú,ved to potom možem rovne celé odmontovat,a vyhodit.... ::facepalm::
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
matej
Příspěvky: 824
Registrován: čtv zář 01, 2011 6:30 pm
Re: Nová koncepcia podpory fotovoltiky na Slovensku

Příspěvek od matej »

Ale no tak páni! Nevidíte to nejak príliš čierno?
Poprvé na Slovensku nieje povinnosť mať nejaký štempel od inštalačnej firmy. Pokiaľ mám kvalitný menič s CE-čkom tak je inštalácia jednoduchá. Žiadny "merák pro směr ven" tam nieje, pretože výroba sa nikam nevykazuje ani nefakturuje. Len sa vymení existujúci merák za merák ktorý vie zápočet fáz.
Aký pravidelný servis??? Veď ani revíziu čo by si každý majiteľ odberného miesta raz za 5 rokov mal nechať spraviť, sa nerobí a nikto ho za to nepokutuje ani neodpája od siete. A keď už by si tú pravidelnú revíziu elektroinštalácie odberného miesta spravil, tak mu to revizák zaiste spraví vrátane toho meniča a panelov.
Jediné čo je asi treba mať je revízia od inštalácie meniča a panelov pri prvom pripájaní a spustení. A tá stojí do 150 EUR.
Uvedený poplatok 100 EUR pre URSO snáď v dohľadnej dobe pre malé zdroje bude zrušený.
1,5-násobok výroby ODOVZDANEJ DO SIETE proti spotrebe ZO SIETE by žiadny rozumne navrhnutý systém prekročiť nemal. Tento alebo nižší limit je všade v krajinách kde je net-metering.
Ja chápem že ľudia sú deprimovaný ale keď niečo chcú a potom to nakoniec vstúpi v platnosť, tak to hneď zatracujú a robia si domnienky zo vzduchu, A EŠTE TO ANI NEVYSKÚŠALI.
Pravda a Láska zvítězí!.
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava
Re: Nová koncepcia podpory fotovoltiky na Slovensku

Příspěvek od ixo »

Ahojte, čo znamená tá funkcia "zápočet fáz" na elektromeri? Možnosť počítať množstvo energie dodanej do verejnej siete?
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: http://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15& ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: http://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: http://tinyurl.com/mx6gvsj
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2025
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V
Re: Nová koncepcia podpory fotovoltiky na Slovensku

Příspěvek od gupa »

matej píše: Ja chápem že ľudia sú deprimovaný ale keď niečo chcú a potom to nakoniec vstúpi v platnosť, tak to hneď zatracujú a robia si domnienky zo vzduchu, A EŠTE TO ANI NEVYSKÚŠALI.
Já se omlouvám, ale jsem pesimista od přírody. Když pozoruji jak to funguje a kolik "podnikatelů" s razítky se nabaluje s paragrafy, když se vytáhne nějaká směrnice EU, tak je mi špatně. A to se můžeme bavit o fotovoltaice o místě k stání pro auta před byty a baráky ve městech, daně z nemovitostí, poplatky u doktorů kteří jsou podle vlády snad nejchudší třídou společnosti, lidi co se nabalují naty lékaře a zdravotníky od dealerů věcí bez kterých by lékař ani nebyl lékařem až po boj mezi funebráky když někdo skoná. Nemluvím o veřejně podporovaných lichvářích, kteří vymýšlí jak napsat mezi řádky smlouvy to, jak nemusí nic, jen od druhých vybírat hotové peníze nebo zabýrat baráky a byty.

Stále nemám důvod být domýšlivý a raději vyzkoušet to, co mi druhý chystá k podpisu?

Každá přiznaná mince je bernou mincí a má dvě strany. To je pravdou jak ona sama.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT

Zpět na