Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte lis 29, 2022 12:33 pm


Riadenie relé cez web+meranie napätia,teploty.

Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Arduino.

Riadenie relé cez web+meranie napätia,teploty.

Příspěvekod 007ToMMaS » ned úno 24, 2013 4:53 pm

Zdravím, našiel som na internete konečne nejaký kód na riadenie relé cez web prostredie ktorý mi proste padol do oka :)
Samozrejme že som sa pustil do upravovania a pridávania svojich vecí a skúšania. Pridal som meranie teploty a napätia a vypisovania týchto hodnôt aj na displej. Všetko fungovalo tak ako malo až do neznámeho okamihu kedy mi prestalo merať teplotu. Pri odpojení teplomeru naskočí hodnota -127°C a pri znovu pripojení 85°C. Reštart nepomáha. Keď som skúšal prehodiť projekt iba na meranie teploty a napätia a vypisovania na displej tak tam to funguje bez problémov. Nejaký čas mi to fungovalo bez problémov ale kde sa alebo som spravil chybu neviem zaťial. Vedeli by ste mi poradiť čo to môže robiť? Ďakujem
Kód: Vybrat vše
//Initial code from: http://bildr.org/2011/06/arduino-ethernet-pin-control/

#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(22, 24, 26, 28, 30, 32);

  //IP manual settings
  byte ip[] = { 192, 168, 23, 177 };   //Manual setup only
  byte gateway[] = { 192, 168, 23, 2 }; //Manual setup only
  byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; //Manual setup only


  byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };


  EthernetServer server = EthernetServer(80); //default html port 80
 

  int outputQuantity = 8;  //when added to outputLowest result should not exceed 10
 

  int outputLowest = 2;    //Should be between 2 to 9
 
  int outp = 0;
  boolean printLastCommandOnce = false;
  boolean printButtonMenuOnce = false;
  boolean initialPrint = true;
  String allOn = "";
  String allOff = "";
  boolean reading = false;
  boolean readInput[10];

#define ONE_WIRE_BUS 38

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

DallasTemperature sensors(&oneWire);

void setup(){
  Serial.begin(9600);
  lcd.begin(16, 2);
  sensors.begin();
  //Set pins as Outputs
  for (int var = outputLowest; var < outputLowest + outputQuantity; var++)  {
           pinMode(var, OUTPUT);
        }

 
  Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);


  server.begin();
  Serial.println(Ethernet.localIP());
}

void loop(){

  // listen for incoming clients, and process requests.
  checkForClient();
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print( "Teplota " );
  lcd.print(sensors.getTempCByIndex(0));
  delay(150);
  int sensorValue = analogRead(A0);
  float voltage = sensorValue * (26.1 / 1023.0);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Napatie ");
  lcd.print(voltage);
}


void checkForClient(){

  EthernetClient client = server.available();

  if (client) {

    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    boolean sentHeader = false;

    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {

        if(!sentHeader){
         // send a standard http response header
          client.println("HTTP/1.1 200 OK");
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connnection: close");
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<head>");
         
          // add page title
          client.println("<title>Ethernet Switching</title>");
          client.println("<meta name=\"description\" content=\"Ethernet Switching\"/>");

          // add a meta refresh tag, so the browser pulls again every 5 seconds:
          client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"10; url=/\">");
         
          // add other browser configuration
          client.println("<meta name=\"apple-mobile-web-app-capable\" content=\"yes\">");
          client.println("<meta name=\"apple-mobile-web-app-status-bar-style\" content=\"default\">");
          client.println("<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, user-scalable=no\"/>");         
         
          //inserting the styles data, usually found in CSS files.
          client.println("<style type=\"text/css\">");
          client.println("");
         
          //This will set how the page will look graphically
          client.println("html { height:100%; }");
 
          client.println("  body {");
          client.println("    height: 100%;");
          client.println("    margin: 0;");
          client.println("    font-family: helvetica, sans-serif;");
          client.println("    -webkit-text-size-adjust: none;");
          client.println("   }");
          client.println("");
          client.println("body {");
          client.println("    -webkit-background-size: 100% 21px;");
          client.println("    background-color: #c5ccd3;");
          client.println("    background-image:");
          client.println("    -webkit-gradient(linear, left top, right top,");
          client.println("    color-stop(.75, transparent),");
          client.println("    color-stop(.75, rgba(255,255,255,.1)) );");
          client.println("    -webkit-background-size: 7px;");
          client.println("   }");
          client.println("");
          client.println(".view {");
          client.println("    min-height: 100%;");
          client.println("    overflow: auto;");
          client.println("   }");
          client.println("");
          client.println(".header-wrapper {");
          client.println("    height: 44px;");
          client.println("    font-weight: bold;");
          client.println("    text-shadow: rgba(0,0,0,0.7) 0 -1px 0;");
          client.println("    border-top: solid 1px rgba(255,255,255,0.6);");
          client.println("    border-bottom: solid 1px rgba(0,0,0,0.6);");
          client.println("    color: #fff;");
          client.println("    background-color: #8195af;");
          client.println("    background-image:");
          client.println("    -webkit-gradient(linear, left top, left bottom,");
          client.println("    from(rgba(255,255,255,.4)),");
          client.println("    to(rgba(255,255,255,.05)) ),");
          client.println("    -webkit-gradient(linear, left top, left bottom,");
          client.println("    from(transparent),");
          client.println("    to(rgba(0,0,64,.1)) );");
          client.println("    background-repeat: no-repeat;");
          client.println("    background-position: top left, bottom left;");
          client.println("    -webkit-background-size: 100% 21px, 100% 22px;");
          client.println("    -webkit-box-sizing: border-box;");
          client.println("   }");
          client.println("");
          client.println(".header-wrapper h1 {");
          client.println("    text-align: center;");
          client.println("    font-size: 20px;");
          client.println("    line-height: 44px;");
          client.println("    margin: 0;");
          client.println("   }");
          client.println("");
          client.println(".group-wrapper {");
          client.println("    margin: 9px;");
          client.println("    }");
          client.println("");
          client.println(".group-wrapper h2 {");
          client.println("    color: #4c566c;");
          client.println("    font-size: 17px;");
          client.println("    line-height: 0.8;");
          client.println("    font-weight: bold;");
          client.println("    text-shadow: #fff 0 1px 0;");
          client.println("    margin: 20px 10px 12px;");
          client.println("   }");
          client.println("");
          client.println(".group-wrapper h3 {");
          client.println("    color: #4c566c;");
          client.println("    font-size: 12px;");
          client.println("    line-height: 1;");
          client.println("    font-weight: bold;");
          client.println("    text-shadow: #fff 0 1px 0;");
          client.println("    margin: 20px 10px 12px;");
          client.println("   }");
          client.println("");
          client.println(".group-wrapper table {");
          client.println("    background-color: #fff;");
          client.println("    -webkit-border-radius: 10px;");
         
          client.println("    -moz-border-radius: 10px;");
          client.println("    -khtml-border-radius: 10px;");
          client.println("    border-radius: 10px;");
         
          client.println("    font-size: 17px;");
          client.println("    line-height: 20px;");
          client.println("    margin: 9px 0 20px;");
          client.println("    border: solid 1px #a9abae;");
          client.println("    padding: 11px 3px 12px 3px;");
          client.println("    margin-left:auto;");
          client.println("    margin-right:auto;");
         
          client.println("    -moz-transform :scale(1);"); //Code for Mozilla Firefox
          client.println("    -moz-transform-origin: 0 0;");


         
          client.println("   }");
          client.println("");


          //how the green (ON) LED will look
          client.println(".green-circle {");
          client.println("    display: block;");
          client.println("    height: 23px;");
          client.println("    width: 23px;");
          client.println("    background-color: #0f0;");
        //client.println("    background-color: rgba(60, 132, 198, 0.8);");
          client.println("    -moz-border-radius: 11px;");
          client.println("    -webkit-border-radius: 11px;");
          client.println("    -khtml-border-radius: 11px;");
          client.println("    border-radius: 11px;");
          client.println("    margin-left: 1px;");

          client.println("    background-image: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 90%, from(rgba(46, 184, 0, 0.8)), to(rgba(148, 255, 112, .9)));@");
          client.println("    border: 2px solid #ccc;");
          client.println("    -webkit-box-shadow: rgba(11, 140, 27, 0.5) 0px 10px 16px;");
          client.println("    -moz-box-shadow: rgba(11, 140, 27, 0.5) 0px 10px 16px; /* FF 3.5+ */");
          client.println("    box-shadow: rgba(11, 140, 27, 0.5) 0px 10px 16px; /* FF 3.5+ */");
         
          client.println("    }");
          client.println("");
         
         
          client.println(".black-circle {");
          client.println("    display: block;");
          client.println("    height: 23px;");
          client.println("    width: 23px;");
          client.println("    background-color: #040;");
          client.println("    -moz-border-radius: 11px;");
          client.println("    -webkit-border-radius: 11px;");
          client.println("    -khtml-border-radius: 11px;");
          client.println("    border-radius: 11px;");
          client.println("    margin-left: 1px;");
          client.println("    -webkit-box-shadow: rgba(11, 140, 27, 0.5) 0px 10px 16px;");
          client.println("    -moz-box-shadow: rgba(11, 140, 27, 0.5) 0px 10px 16px; /* FF 3.5+ */");
          client.println("    box-shadow: rgba(11, 140, 27, 0.5) 0px 10px 16px; /* FF 3.5+ */");
          client.println("    }");
          client.println("");
         
          //this will add the glare to both of the LEDs
          client.println("   .glare {");
          client.println("      position: relative;");
          client.println("      top: 1;");
          client.println("      left: 5px;");
          client.println("      -webkit-border-radius: 10px;");
          client.println("      -moz-border-radius: 10px;");
          client.println("      -khtml-border-radius: 10px;");
          client.println("      border-radius: 10px;");
          client.println("      height: 1px;");
          client.println("      width: 13px;");
          client.println("      padding: 5px 0;");
          client.println("      background-color: rgba(200, 200, 200, 0.25);");
          client.println("      background-image: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 95%, from(rgba(255, 255, 255, 0.7)), to(rgba(255, 255, 255, 0)));");
          client.println("    }");
          client.println("");
         
         
          //and finally this is the end of the style data and header
          client.println("</style>");
          client.println("</head>");
         
          //now printing the page itself
          client.println("<body>");
          client.println("<div class=\"view\">");
          client.println("    <div class=\"header-wrapper\">");
          client.println("      <h1>Riadenie FVE</h1>");
          client.println("    </div>");
          client.println("<div  class=\"group-wrapper\">");
          client.println("    <h2>Informacie</h2>");
          client.println();
          client.println("<div  class=\"group-wrapper\">");
          client.println("Napatie");
          int sensorValue = analogRead(A0);
          float voltage = sensorValue * (26.1 / 1023.0);
          client.println(voltage);
          client.println("    </div>");
          client.println("<div  class=\"group-wrapper\">");
          client.println("Teplota ");
          client.println(sensors.getTempCByIndex(0));
          client.println("s/C");
          client.println("    </div>");
         
          //This is for the arduino to construct the page on the fly.
          sentHeader = true;
        }
       
        char c = client.read();

        if(reading && c == ' '){
          reading = false;
          }
     
//       Serial.print(c);
       
       
        if(c == '?') {
          reading = true; //found the ?, begin reading the info
        }
   

        if(reading){
            if(c == 'H') {outp = 1;}
            if(c == 'L') {outp = 0;}
          Serial.print(c);   //print the value of c to serial communication
          //Serial.print(outp);
          //Serial.print('\n');
       
           switch (c) {
            case '2':
              //add code here to trigger on 2
              triggerPin(2, client, outp);
              break;
            case '3':
            //add code here to trigger on 3
              triggerPin(3, client, outp);
              break;
            case '4':
            //add code here to trigger on 4
              triggerPin(4, client, outp);
              break;
            case '5':
            //add code here to trigger on 5
              triggerPin(5, client, outp);
              //printHtml(client);
              break;
            case '6':
            //add code here to trigger on 6
              triggerPin(6, client, outp);
              break;
            case '7':
            //add code here to trigger on 7
              triggerPin(7, client, outp);
              break;
            case '8':
            //add code here to trigger on 8
              triggerPin(8, client, outp);
              break;
            case '9':
            //add code here to trigger on 9
              triggerPin(9, client, outp);
              break;
          }

        }

        if (c == '\n' && currentLineIsBlank){
          printLastCommandOnce = true;
          printButtonMenuOnce = true;
          triggerPin(777, client, outp); //Call to read input and print menu. 777 is used not to update any outputs
          break;
        }
      }
    }
   
    //Set Variables Before Exiting
    printLastCommandOnce = false;
    printButtonMenuOnce = false;
   
    allOn = "";
    allOff = "";

   
    delay(1); // give the web browser time to receive the data
    client.stop(); // close the connection:

  }

}void triggerPin(int pin, EthernetClient client, int outp){
//Switching on or off outputs, reads the outputs and prints the buttons 

  //Setting Outputs
    if (pin != 777){
        if(outp == 1) {
          digitalWrite(pin, HIGH);
         }
        if(outp == 0){
          digitalWrite(pin, LOW);
         }
    }
  //Refresh the reading of outputs
  readOutputStatuses();
 
 
  //Prints the buttons
          if (printButtonMenuOnce == true){
              printHtmlButtons(client);
               printButtonMenuOnce = false;
          }
       
}


//print the html buttons to switch on/off channels
void printHtmlButtons(EthernetClient client){
   
     //Start to create the html table
     client.println("");
     //client.println("<p>");
     client.println("<FORM>");
     client.println("<table border=\"0\" align=\"center\">");
   
     
     for (int var = outputLowest; var < outputLowest + outputQuantity; var++)  {     
             
             
              allOn += "H";
              allOn += var;
              allOff += "L";
              allOff += var;
             
             
              client.print("<tr>\n");       
             
             
              client.print(" <td><INPUT TYPE=\"button\" VALUE=\"Switch ON - Pin  ");
              client.print(var);
              client.print("\" onClick=\"parent.location='/?H");
              client.print(var);
              client.print("'\"></td>\n");
             
             
              client.print(" <td><INPUT TYPE=\"button\" VALUE=\"Switch OFF - Pin  ");
              client.print(var);
              client.print("\" onClick=\"parent.location='/?L");
              client.print(var);
              client.print("'\"></td>\n");
             
             
              //Print first part of the Circles or the LEDs
              if (readInput[var] == true){
                client.print(" <td><div class='green-circle'><div class='glare'></div></div></td>\n");
              }else
              {
                client.print(" <td><div class='black-circle'><div class='glare'></div></div></td>\n");
              }
             
             
              //Print end of row
              client.print("</tr>\n");
         }
       

              //Prints the ON All Pins Button
              client.print("<tr>\n<td><INPUT TYPE=\"button\" VALUE=\"Zapnut vsetky piny");
              client.print("\" onClick=\"parent.location='/?");
              client.print(allOn);
              client.print("'\"></td>\n");
           
              //Prints the OFF All Pins Button           
              client.print("<td><INPUT TYPE=\"button\" VALUE=\"Vypnut vsetky piny");
              client.print("\" onClick=\"parent.location='/?");
              client.print(allOff);
              client.print("'\"></td>\n<td></td>\n</tr>\n");
             
              //Closing the table and form
              client.println("</table>");
              client.println("</FORM>");
              //client.println("</p>");
             
             
   
   
    }

void readOutputStatuses(){
  for (int var = outputLowest; var < outputLowest + outputQuantity; var++)  {
            readInput[var] = digitalRead(var);
            //Serial.print(readInput[var]);
       }
 
}
3,2kWp REC320NP - juh
2,88kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
EPsolar 200VDC/50A 5420AN
?
007ToMMaS
 
Příspěvky: 1041
Registrován: sob zář 15, 2012 7:53 pm

Re: Riadenie relé cez web+meranie napätia,teploty.

Příspěvekod jira » ned úno 24, 2013 5:28 pm

85 st je chybova teplota, resp se nepodarilo nacist data z 1-wire zarizeni,
jake mas typ senzoru DS18B20 nabo starsi DS18S20, tam je potreba zvetsit dobu pri vycitani na alespon 750ms
mozna bude stacit delay(150); zvetsit na 750 ?
9kWp Phono Solar 450, 5.4kWp JZ/3.8kWp SV MP-II 5k, 14kWh LifePo4
?
jira
 
Příspěvky: 3
Registrován: ned úno 10, 2013 12:46 pm
Bydliště: Rudoltice

Re: Riadenie relé cez web+meranie napätia,teploty.

Příspěvekod 007ToMMaS » ned úno 24, 2013 5:44 pm

Mám DS18B20. Delay som skúšal a nepomohlo to. Skúšal som obidva rozsahy.
3,2kWp REC320NP - juh
2,88kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
EPsolar 200VDC/50A 5420AN
?
007ToMMaS
 
Příspěvky: 1041
Registrován: sob zář 15, 2012 7:53 pm

Re: Riadenie relé cez web+meranie napätia,teploty.

Příspěvekod 007ToMMaS » čtv bře 14, 2013 8:59 pm

Tak problém s tou teplotou som vyriešil. Funguje to by som povedal bez problémov. :) Dnes som sa pustil do vypisovania na 128x64 displej. :)Napätie a teplota je neaktuálne. :) Chcel by som doriešiť prenos dát z pivnice pomocou 433mhz do izby prípadne do inej miestnosti.
Obrázek
3,2kWp REC320NP - juh
2,88kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
EPsolar 200VDC/50A 5420AN
?
007ToMMaS
 
Příspěvky: 1041
Registrován: sob zář 15, 2012 7:53 pm


Zpět na Arduino

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 1 návštěvník

Reputation System ©'