Wattstatistiky - manuál

Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4928
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Wattstatistiky - manuál

Příspěvek od mypower.cz »

Zdravím.

Po dlouhém předlouhém vývoji, delším než obrázek vlevo, a také po krutých peripetiích s výkonností projektu mypower.cz, které byly už víceméně vyřešeny, přicházím konečně s návodem, který možná lépe pomůže porozumět zdejším wattstatistikám, které zde jsou k dispozici pro různá měření ostrovních fotovoltaických elektráren.

Snažil jsem se wattstatistiky udělat maximálně flexibilní a rozšiřitelné. Po prvním načtení člověk uvidí přehled za roky, denní souhrny za aktuální měsíc a hodinový detail posledního dne. Vše je rozbalovací, dá se kliknout na řádek a získat tak podrobnější detaily o výpočtech a další zajímavé údaje během jednotlivých dnů, měsíců i roků.

Oproti předchozí verzi wattstatistik jsou zde zobrazeny výpočty pro teoretická maxima, minima a průměry. Výkonnostní optimalizace algoritmu pro výpočet wattstatistik a paralelizace výpočtu umožnila počítat zdánlivě daleko větší objemy dat za menší čas než kdy dříve. Výpočty také probíhají skutečně pouze nad posledními změnami nejen ve zdrojové databázi, ale také navíc i s využitím již dříve předpočítaných hodnot, které jsou však ale náležitě aktualizovány.

Jedná se například roční, měsíční, nebo denní součty, nebo teor. maxima, minima a průměry, které se dotčených záznamů týkají. Obvykle ještě deset dnů po silvestru je možné ovlivnění teoretického maxima/minima/průměru v dnech v minulém roce, tedy pokud dojde k nějaké změně, jsou náležitě upravena i součtová roční data za minulý rok a za prosinec, a také za dotčené dny v prosinci.

Výpočet tedy už není realizován nad celým datovým archivem konrétní FVE, což celý proces značně urychlilo i při očekáváném velkém nárůstu objemu datového archivu za čas v důsledku například zvětšení velikosti databáze o další rok dat z měření, či přidání nových měření z nových ostrovních fotovoltaických elektráren.

Do nových wattstatistik jsem s ohledem na možnost využití existující funkčnosti z již dříve vzniknuvšího upgrade systému pro rendering grafů, implementoval i možnost zobrazit libovolné existující grafy k danému měření konkrétní ostrovní fotovoltaické elektrárny. U některých je grafů nastavených více, u jiných méně. Je možno zobrazit na časové úseky přesně zarovnané grafy pro konkrétní hodinu, den, měsíc, nebo i celý rok. Po kliknutí na náhled grafu je v této verzi wattstatistik obvykle na všech místech zvykem, že je zobrazen velký graf v rozlišení 1000x600 obrazových bodů.

Nové funkce pro zobrazení podrobných detailů pro den, měsíc, nebo rok, umožňují přesněji vysledovat chování algoritmu hledajícího teoretická maxima, minima v čase. Je tak možné nalézt různé zajímavé souvislosti o chování konkrétní ostrovní fotovoltaické elektrárny v průběhu času, ročních období, i rozmarů počasí a tyto konkrétní časové úseky vzájemně porovnat. V těchto detailních přehledech jsou zobrazeny právě ony nalezené časové úseky, které byly pro výpočet teoretického maxima a minima v daném období nalezeny a byly aplikovány při rekonstrukci maximálních a minimálních hodnot z okolních dnů.

Systém výpočtů wattstatistik a systém pro jejich vizuální interpretaci běží různě rozhozen po serverových uzlech serverové infrastruktury projektu MyPower.CZ. Je tedy možné, že pokud se podíváte na wattstatistiky ze serveru s názvem server2, uvidíte malinko odlišná data zejména z posledních okamžiků, než na jiných serverech, například server5.

Je to dáno tím, že servery počítají wattstatistiky každý v jiný čas, mírně rozesunuty. Například server2 spouští aktualizaci wattstatistik a kontrolu nově příchozích dat každých 5 minut ale s posunem dvou minut. Například 2,7,12,17 .. atd. minuta. Oproti tomu server5 aktualizuje data wattstatistik také každou pátou minutu, ale v minutě 0,5,10,15 ... atd.

To znamená že data jsou vlastně na každém serveru o něco aktuálnější, než na sousedním serveru. Pokud některý ze slave bude zrovna mimo provoz, nebo mimo dosah sítě, je tak výhoda, že se dá jednoduše přepnout číslo v doméně třetí úrovně (sX.mypower.cz) a dostanete data jednoduše odjinud, ze serveru, který zrovna v tu dobu může být v daleko lepší kondici, než vypadnuvší server.

Jsem za tuhle redundanci nesmírně vděčen, i když to stálo kruté hodiny, strávené programováním u notebooku, protože je možno pokrýt případné výpadky jednoduše záložním řešením, neboť kazí se vše. I hardware a výpočetní technika obzvláště ráda a typicky v těch nejméně vhodných okamžicích. :))

Zpět tedy k wattstatistikám a k samotnému vysvětlení principů wattstatistik a co vlastně jednotlivé údaje znamenají a jak se to ovládá.


Fotovoltaické elektrárny, které mají wattstatistiky, mají obvykle přehled v panelu s měřením vpravo nahoře.

Obrázek

Zde se nachází tlačítko Detaily. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí wattstatistiky.

Obrázek

Hned po prvním načtení je k dispozici základní přehled a graf výkonu z aktuálního dne.

V horní části by měl být přítomen řádek pro aktuální rok (1) a součty až do aktuálního dne. Hned pod tímto řádkem se nachází obdobný přehled v řádku (2), tentokrát pro aktuální měsíc s daty opět do aktuálního dne. Pod řádkem aktuálního měsíce se nachází řádek aktuálního dne (3) včetně přehledu propočtených teoretických maxim, minim a průměrů (4) k aktuálnímu dni v takovém stavu, jako by aktuální den končil právě v aktuální hodinu, slunce zhasnulo a byla tma. V průběhu dne, pokud slunce zůstává na obloze a FVE i měření je v provozu, se tedy tyto data postupně aktualizují tak, jak jsou aktualizována data z měření konkrétní FVE.

Vpravo je k dispozici základní ovládání pro volbu grafu (5) a zobrazen náhled grafu. Tlačítko [All] slouží ke zobrazení všech nastavených grafů. Tlačítko [-] znamená zobrazení výchozího grafu, obvyklým standardem u všech zdejších FVE je graf s měřením napětí na panelech a bateriích.

O něco níže se pak nachází hodinový přehled výroby v čase (6). Hodiny jsou aktualizovány (přidávány) průběžně. Hodiny v budoucnosti zobrazeny nejsou. Jsou tedy zobrazeny pouze ty, které už nastaly. Pod hodinovým přehledem jsou v řádcích zobrazeny přehledy pro předchozí dny v aktuálním měsíci (7). Tyto řádky lze samozřejmě kliknutím rozbalit/sbalit a podívat se na detaily, či hodinové přehledy z těchto dnů.

Pod uplynulými dny v aktuálním měsíci se nachází (8) měsíční přehledy z předchozích měsíců až do začátku roku a pod nimi přehledy z uplynulých let (9). Obojí je možné rovněž rozbalit až na úroveň dnů a hodin.

Po kliknutí na náhled grafu kdekoliv ve wattstaistikách je zobrazena zvětšenina 1000x600px.

Obrázek

Zobrazení velkého grafu je možné zavřít jednoduše kliknutím.

Obrázek

V přehledech pro rok, den i měsíc je kromě ovládacích prvků pro zobrazení grafů (1) a grafů jako takových (4), přítomen také výpis výsledků výpočtených maxim, minim a průměrů pro daný časový záznam (měsíc/den/rok - dle toho, který typ řádku je rozbalen) (2) a pod tímto výpisem je připravena funkce Show / hide extra details > (Zobraz / skryj extra detaily). Kliknutím na tento odkaz jsou zobrazeny/skryty detaily (3) o průběhu výpočtu teoretických maxim a minim. Jsou zde zobrazeny jednotlivé hodiny a k nim konkrétní dny, které byly v rámci výpočtu teoretického maxima a minima použity jako maximální nebo minimální v desetidenním okně sousedních dnů ve stejnou hodinu. Vidíme tak vlastně to, z čeho algoritmus výpočtu vycházel a jak ke svému výsledku došel.

Obrázek

U měsíčních a ročních statistik tak vidíme, kolikrát byl daný den a hodina v rámci hledání teoretického maxima a minima ve výpočtu uplatněna, byla tedy několikrát považována za maximální a my se dozvídáme kolikrát. Můžeme tak vlastně dojít k té nejsilnější (maxima) / nejslabší (minima) hodině a dokonce si zobrazit v grafu průběh co se v měřeném fotovoltaickém systému v danou dobu odehrávalo a jaké byly podmínky. Takto zobrazené detaily grafů z daného dne je možno zavřít kliknutím na tlačítko s červeným nápisem [Close X], které je v tomto zobrazení navíc pod ovládacími prvky pro volbu typu zobrazeného grafu. V tomto typu zobrazení je možno scrollovat například kolečkem myši. Při vystavení kursoru myši nad grafy dojde ke scrollování zobrazených grafů (zobrazení těch, co jsou níže mimo plochu okna prohlížeče), a vystavením kursoru nad přehled dat z výpočtů a scrollování kolečkem myši dojde ke scrollování dat z výpočtů. Toto by mělo být výchozí chování. Je ale možné, že na jiných zařízeních, než běžné PC může být chování jiné, nebo například při specifickém nastavení prostředí operačního systému a různých jiných odlišnostech.

Obrázek

Roční "extra details" jsou poněkud komplikovanější, neboť nalezených maximálních dnů je v desetidenních oknech v průběhu roku poněkud více a tak jdem hledal vhodný způsob ovládání, jak to zpřehlednit, aby zobrazených dat nebylo "milión" a celé to bylo jakš takš drženo na určité úrovni přehlednosti. Tady jsem to řešil tak, že jsou zobrazeny měsíce a za lomítkem počet dnů, které byly v daném měsíci nalezeny a použity ve výpočtu. Takový záznam se dá rozbalit a zobrazit jednotlivé, ve výpočtu aplikované dny v měsíci.

Obrázek

Lze si samozřejmě rozbalit jakýkoliv den, který je v databázi, objevit tak například krásné průběhy, kdy jsme FVE naplno vytížili, nebo dny, kdy bylo horší počasí, atd.

Obrázek

Nechť tedy slunce svítí a FVE zobrazují co nejvíce vembloudů. :))

Známé chyby: :repair:

V prohlížeči Chrome se záznamy dnů, roků a měsíců řadí v opačném pořadí, než ve Firefoxu. Vím o příčině, oba prohlížeče odlišně interpretují metodu insertRow při programovém vytváření HTML tabulky pomocí javascriptu a DOM. Oprava bude hned jak se k tomu přes další povinnosti dostanu.
Uživatelský avatar
JML...
Příspěvky: 156
Registrován: úte lis 06, 2012 12:33 pm
Re: Wattstatistiky - manuál

Příspěvek od JML... »

Velbloudům ZDAR! a hlavně těm ze slunce ... :D
Super práce admine, máš můj obdiv, a nejen můj!

Jsem pravidelným čtenářem watstatistik. Porovnávám výkony jednotlivých FVE a sleduji jak jsou "drceny", abych měl nápady jak co u své zlepšit. Malinko mě schází údaj o instalovaném aktuálním Wp výkonu u konkrétní FVE, u některých je sice odkaz do fóra kde to lze dohrabat, ale ve watstatistikách to není, nebo ho nevidím (neb su slepé), proto píšu sem.

S adminem jsem začal logovat Vertex, zatím základní údaje. Tak až se budou kreslit grafy tak to pro zájemce popíšu jak na to.
Investicí do FVE chci ušetřit, né okrádat národ na odpustcích za výkup a nějaký barevný bonus!
2.8kWp + Vertex/InfiniSolar 3kW + 100Ah 48V LiFeYPO + A20mikroserver = moje FVE
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4928
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: Wattstatistiky - manuál

Příspěvek od mypower.cz »

JML... píše:Tak až se budou kreslit grafy
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 900#p30900

:))

Zpět na